Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Bài 1 trang 68

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Lôgarit

Bài 2 trang 68

Tính:

a) 4log23;                       b) 27log92;

c) 9log32                      d) 4log827;.

Đáp án:

a) 4log23=(22)log23=(2log23)2=32=9.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xem thêm
Scroll to Top