Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

Bài 1 trang 45:

Phát biểu các điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

Đáp án:

*Xét hàm số: y=x3+2x2x7

Tập xác định: D=R

Ta có: y=3x2+4x1y=0

3x2+4x1=0(3x1)(x1)=0[3x1=0x1=0[x=13x=1.

Hàm số đồng biến 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xem thêm
Scroll to Top