Trang chủ » Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 24 trang 89 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ góc xOl có số đo bằng 40o

Lời giải:

Vẽ tia Ox

 

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Ol sao cho (xOl) = 40o

Bài 25 trang 89 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ góc vuông BAC.

Hướng dẫn: Cách 1: Dùng thước đo góc.

            Cách 2: Dùng êke

Lời giải:

Cách 1: Vẽ tia AB, đặt tâm thước đo góc trùng với điểm A, vạch số 0 của thước trùng với tia AB, vẽ tia AC đi qua vạch 90 của thước.

Cách 2: Vẽ tia AB, đặt cạnh góc vuông êke trùng với tia AB sao cho đỉnh góc vuông trùng với điểm A, vạch tia AC theo cạnh góc vuông thứ hai.

Bài 26 trang 89 sách bài tập Toán 6 Tập 2: So sánh hai góc ở hình dưới.

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Hướng dẫn:

Cách 1: Đo riêng từng góc rồi so sánh hai số đó

Cách 2: Vẽ lại hai góc lên giấy trong. Đặt chồng hai góc sao cho đỉnh trùng nhau, một cạnh trùng nhau, hai cạnh còn lại của hai góc nằm cùng phía đối với cạnh trùng nhau rồi vận dụng kiến thức bài 5 để kết luận.

Lời giải:

Cách 1: Dùng thước đo độ để đo hai góc ở hình 10 và so sánh hai số đo

Cách 2: thực hiện theo hướng dẫn

Qua hai cách đo thì ta thấy số đo của hai góc bằng nhau

Bài 27 trang 89 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tính tổng số đo hai góc ở hình trong bài 26

Hướng dẫn:

Cách 1: Đo riêng từng góc rồi cộng hai số đo.

Cách 2: Vẽ hai góc ở vị trí kề nhau rồi đo góc tổng

Lời giải:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn

Bài 28 trang 89 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Vẽ góc 40o có đỉnh là M trên giấy cứng. Cắt ra ta được một mẫu hình.

b) Đóng hai chiếc đinh vào hai điểm A và B cách nhau 2,5 cm. Đưa mẫu hình vào khe hở giữa hai chiếc đinh sao cho một cạnh sát A, một cạnh sát B. Khi đó đỉnh M của góc ở vị trí M1. Đặt mẫu hình nhiều lần để được nhiều vị trí M1,M2,M3, ... khác nhau của đỉnh M. Vậy ta có:

∠(AM1B) = ∠(AM2B) = ∠(AM3B) = … = 40o

Đánh dấu khoảng 10 vị trí khác nhau của đỉnh M và dự đoán quỹ đạo của đỉnh M (hình bên)

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Lời giải:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn

Bài 29 trang 90 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a. Vẽ vào vở hình dưới trong đó ba điểm S, R, A thẳng hàng và ∠(ARM) = ∠(SRN) = 130o

b.Tính ∠(ARN) , ∠(MRS) , ∠(MRN)

c.Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả

 

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Lời giải:

Hình vẽ như hình trên

Vì A,R, S thẳng hàng nên:

∠(ARN) + ∠(NRS) = 180o ⇒ ∠(ARN) = 180o - ∠(NRS) = 180o – 130o = 50o

Tương tự, ta có:

∠(ARM) + ∠(MRS) = 180o ⇒ ∠(MRS) = 180o - ∠(ARM) = 180o – 130o = 50o

Dựa vào hình vẽ, ta có: ∠(ARN) + ∠(NRM) = ∠(ARM)

Suy ra: ∠(MRN) = ∠(ARM) - ∠(ARN) = 130o – 50o = 80o

Quay lại