Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 4. Vi phân

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 4. Vi phân

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 4. Vi phân

Bài 1 (trang 171 sgk Đại số 11): Tìm vi phân của các hàm số sau:

Bài 1 trang 171 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 4. Vi phân

Bài 2 (trang 171 SGK Đại số 11): Tìm dy, biết:

Bài 2 trang 171 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 4. Vi phân

 

Bài viết liên quan

Quay lại