Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 25 trang 52

Đối với phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có). Không giải phương trình, hãy điền vào những chố trống (..):

a) 2x217x+1=0

Δ=,x1+x2=,x1x2=;

b) 5x2x35=0

Δ=,x1+x2=,x1x2=;

c) 8x2x+1=0

d) 25x2+10x+1=0

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top