Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 34 trang 56

Giải các phương trình trùng phương:

a) x45x2+4=0;    

b) 2x43x22=0;     

c) 

Lời giải chi tiết

a) x45x2+4=0

Đặt x2=t0, ta có: t25t+4=0;a+b+c=1+(5)+4=0,

Post navigation

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top