Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 41 trang 58

Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi người chọn một số sao cho hai số này hơn kém nhau là 5 và tích của chúng phải bằng 150. Vậy hai bạn Minh và Lan phải chọn những số nào ?

Lời giải chi tiết

Gọi số mà một bạn đã chọn là: x và số bạn kia chọn là: x+5.

Tích của hai số là: x(x+5)

Theo đầu bài ta có phương trình:

x(x+5)=150 hay x2+5x150=0

Giải phương trình ta được: Δ=524.1.(150)=625>0

Khi đó phương trình có 2 nghiệm là: x1=10,x2=15

Vậy:+) nếu bạn Minh chọn số 10 thì bạn Lan chọn số 15 hoặc ngược lại.

      +) nếu bạn Minh chọn số -15 thì bạn Lan chọn số -10 hoặc ngược lại.

Bài 42 trang 58

Bác Thời vay 2 000 000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn một năm. Lẽ ra cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi, song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi năm sau và lãi suất vẫn như cũ. Hết hai năm bác phải trả tất cả là 2 420 000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm ?

Lời giải chi tiết

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 43 trang 58

Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi theo một đường sông dài 120 km. Trên đường đi, xuồng có nghỉ lại 1 giờ ở thị trấn Năm Căn. Khi về, xuồng đi theo đường dài hơn đường lúc đi 5km và với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi là 5 km/h. Tính vận tốc của xuồng lúc đi, biết rằng thời gian về bằng thời gian đi.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 44 trang 58

Đố em vừa tìm được một số mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị rồi nhân với một nửa của nó bằng một đơn vị.

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

hay x2x2=0, có  Post navigation

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top