Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 40 trang 27

Giải các hệ phương trình sau và minh họa hình học kết quả tìm được:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương III - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Ôn tập chương III - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

– Vẽ đồ thị hàm số 2x+5y=2.

Cho y=0x=1. Ta xác định được điểm A(1;0)

Cho y=1x=1,5. Ta xác định được điểm B(1,5;1).

Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A và B

-Vẽ đồ thị hàm số  25x+y=12x+5y=5

Cho x=0y=1. Ta xác định được điểm C(0;1)

Cho y=2x=2,5. Ta xác định được điểm D(2,5;2)

Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm C và D.

Kết luận: Đồ thị hai hàm số trên song song. Điều này chứng tỏ rằng hệ phương trình vô nghiệm.

b) Giải hệ phương trình:  

Post navigation

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top