Trang chủ » Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 1 : Giải phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải bài tập toán lớp 9, tập 2, Bài 1 : Giải phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1 Trang 7

Trong các cặp số (2;1)(0;2)(1;0)(1,5;3) và (4;3), cặp số nào là nghiệm của phương trình:

a) 5x+4y=8 ?                            b) 3x+5y=3 ?

Lời giải chi tiết

a) +) Xét cặp số (2; 1)

{VT=5.(2)+4.1=6VP=8VTVP

(2;1) không là nghiệm của phương trình.

+) Xét cặp số (0; 2)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top