Trang chủ » Hứớng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5

Hứớng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,1 m và chiều cao 0,5m

b) Chiều dài 3 m, chiều rộng 15 dm và chiều cao 9 dm

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 5

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là:

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 5

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) 3m = 30dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích mặt đáy là:

30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

810 + 450 x 2 = 1710 (dm2)

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 5

Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống

Hứớng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hứớng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5

Câu 3: Một hình lập phương có cạnh 4 cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp bao nhiêu lần? Tại sao?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hứớng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top