Trang chủ » Top 10+ tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là của đầy đủ nhất

Top 10+ tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là của đầy đủ nhất

Top 10+ tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là của đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là của mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

1 Tác Phẩm Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi, Kháng Chiến Của Ta Nhất Định Thắng Lợi

 • Tác giả: tinycollege.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 4.94 (808 vote)
 • Tóm tắt: · Ðường lối này có nội dung cốt lõi là: Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh. Trong phạm vi bài viết này, xin đề cập đến khía cạnh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Còn về phía chúng ta, khi bước vào cuộc chiến chúng ta chỉ có bộ binh, lại chưa được huấn luyện bài bản. Vũ khí thì thiếu thốn. Kỹ sư Trần Đại Nghĩa từ Pháp về mới bắt tay vào nghiên cứu chế tạo, nhưng cũng trong điều kiện thiếu thốn trăm bề….Xem …

2 Hiển thị tin tức – Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan

 • Tác giả: dukccq.vinhlong.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 4.61 (251 vote)
 • Tóm tắt: Cống hiến nổi bật của đồng chí Trường Chinh trong giai đoạn này chính là cùng … giải thích và phát triển trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5-1941), đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Sau Hội nghị, đồng chí rời Pắc Bó (Cao Bằng) về xuôi trực tiếp chỉ đạo phong trào, đề ra sáng kiến lập hệ thống liên hoàn các An toàn khu …

3 Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là của ai? Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 4.55 (402 vote)
 • Tóm tắt: Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là của ai? A. Chủ tịch Hồ Chí Minh. B. Trường Chinh. C. Phạm Văn Đồng. D. Võ Nguyên Giáp
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5-1941), đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Sau Hội nghị, đồng chí rời Pắc Bó (Cao Bằng) về xuôi trực tiếp chỉ đạo phong trào, đề ra sáng kiến lập hệ thống liên hoàn các An toàn khu …

4 Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi – Giai thoại đặc biệt về 8 cận vệ của Bác – Hồ Chí Minh

 Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi - Giai thoại đặc biệt về 8 cận vệ của Bác - Hồ Chí Minh
 • Tác giả: hochiminh.vn
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 4.2 (511 vote)
 • Tóm tắt: · Nói là cận vệ của Bác nhưng thực tế Tổ Cận vệ làm tất cả các công việc Bác giao như cảnh vệ, công tác văn phòng, liên lạc, hậu cần… Phương châm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người mang tên Kỳ (Vũ Kỳ), tên thật là Vũ Long Chuẩn, tức Nguyễn Cần, quê ở Hà Đông, tham gia Cách mạng từ năm 1941, bị địch bắt giam ở nhà tù Hoả Lò, Hà Nội; năm 1945 vượt ngục, tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 tại Hà Nội. Ông làm Thư ký giúp …

Xem thêm: Top 10+ đinh bộ lĩnh thống nhất đất nước vào năm nào

5 Người viết của tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là ai? A. Hồ Chí Minh

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 4.08 (429 vote)
 • Tóm tắt: Người viết của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là ai?A. Hồ Chí Minh. B. Võ Nguyên Giáp.C. Phạm Văn Đồng.D. Trường Chinh
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người mang tên Kỳ (Vũ Kỳ), tên thật là Vũ Long Chuẩn, tức Nguyễn Cần, quê ở Hà Đông, tham gia Cách mạng từ năm 1941, bị địch bắt giam ở nhà tù Hoả Lò, Hà Nội; năm 1945 vượt ngục, tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 tại Hà Nội. Ông làm Thư ký giúp …

6 Chính trị – Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

 • Tác giả: angiang.dcs.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 3.89 (202 vote)
 • Tóm tắt: Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến – đó là lời hịch cứu nước, … xong ngày 12/12/1946) và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người mang tên Kỳ (Vũ Kỳ), tên thật là Vũ Long Chuẩn, tức Nguyễn Cần, quê ở Hà Đông, tham gia Cách mạng từ năm 1941, bị địch bắt giam ở nhà tù Hoả Lò, Hà Nội; năm 1945 vượt ngục, tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 tại Hà Nội. Ông làm Thư ký giúp …

7 tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi của ai – 123doc

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 02/15/2022
 • Đánh giá: 3.75 (478 vote)
 • Tóm tắt: Tìm kiếm tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi của ai , tac pham khang chien nhat dinh thang loi cua ai tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người mang tên Kỳ (Vũ Kỳ), tên thật là Vũ Long Chuẩn, tức Nguyễn Cần, quê ở Hà Đông, tham gia Cách mạng từ năm 1941, bị địch bắt giam ở nhà tù Hoả Lò, Hà Nội; năm 1945 vượt ngục, tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 tại Hà Nội. Ông làm Thư ký giúp …

8 Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi được phát hành khi nào?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 3.41 (311 vote)
 • Tóm tắt: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Lịch sử Đảng được tracnghie.net tổng hợp sẽ là tài liệu ôn tập dành cho các bạn sinh viên, giúp bạn ôn tập và kiểm tra đạt kết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người mang tên Kỳ (Vũ Kỳ), tên thật là Vũ Long Chuẩn, tức Nguyễn Cần, quê ở Hà Đông, tham gia Cách mạng từ năm 1941, bị địch bắt giam ở nhà tù Hoả Lò, Hà Nội; năm 1945 vượt ngục, tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 tại Hà Nội. Ông làm Thư ký giúp …

Xem thêm: Top 20+ cơ quan sinh sản của thông là gì chính xác nhất

9 Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của ai? |

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 3.19 (351 vote)
 • Tóm tắt: Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của ai? A Của Chủ tịch Hồ Chí Minh. B Của Ban Thường vụ Trung ương Đảng C Của Tổng bí thư Trường Chinh
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người mang tên Kỳ (Vũ Kỳ), tên thật là Vũ Long Chuẩn, tức Nguyễn Cần, quê ở Hà Đông, tham gia Cách mạng từ năm 1941, bị địch bắt giam ở nhà tù Hoả Lò, Hà Nội; năm 1945 vượt ngục, tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 tại Hà Nội. Ông làm Thư ký giúp …

10 Tổng Bí thư Trường Chinh với bài học giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

 • Tác giả: tuyengiao.phuyen.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 3.1 (208 vote)
 • Tóm tắt: · Để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng chí nêu ra và … kháng chiến, trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đồng chí Trường Chính, bản lĩnh của một Đảng cách mạng còn thể hiện rõ nét ở tinh thần dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích của nhân dân. Vào những năm 80 của thế kỷ XX, kinh tế khủng hoảng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; hậu quả của …

11 Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi được phát hành khi nào?

 • Tác giả: lop.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 2.95 (53 vote)
 • Tóm tắt: Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” được phát hành khi nào? A. Tháng 6 – 1946. B. Tháng 7 – 1946. C. Tháng 7 – 1947. D. Tháng 9 – 1947. Hướng dẫn
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đồng chí Trường Chính, bản lĩnh của một Đảng cách mạng còn thể hiện rõ nét ở tinh thần dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích của nhân dân. Vào những năm 80 của thế kỷ XX, kinh tế khủng hoảng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; hậu quả của …

12 Nhà báo Trường Chinh: “Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ” (kỳ 8) – Báo Nam Định điện tử

Nhà báo Trường Chinh: "Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ" (kỳ 8) - Báo Nam Định điện tử
 • Tác giả: baonamdinh.com.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 2.77 (109 vote)
 • Tóm tắt: · Nhà xuất bản Sự thật đã tập hợp các bài báo đó và ngày 19-9-1947 xuất bản thành cuốn sách Kháng chiến nhất định thắng lợi. Trong tác phẩm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thu – Đông năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta. Quân Pháp ồ ạt tiến theo cả ba ngả: đường bộ, đường thủy và nhảy dù đường không xuống Bắc Cạn để đánh úp cơ sở của ta. Nhưng chỉ sau hơn hai …

Xem thêm: Top 20+ vở bài tập toán lớp 5 bài 97 chính xác nhất

13 Tác giả của tác phẩm Kháng chiến nhất định thăng lợi là

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 2.73 (105 vote)
 • Tóm tắt: · C. Phạm Văn Đồng. D. Võ Nguyên Giáp. Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 12 bài 18 : Cuộc kháng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thu – Đông năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta. Quân Pháp ồ ạt tiến theo cả ba ngả: đường bộ, đường thủy và nhảy dù đường không xuống Bắc Cạn để đánh úp cơ sở của ta. Nhưng chỉ sau hơn hai …

14 Tác giả của tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.52 (90 vote)
 • Tóm tắt: C. Phạm Văn Đồng. D. Trường Chinh. Đáp án D. Khóa học
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thu – Đông năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta. Quân Pháp ồ ạt tiến theo cả ba ngả: đường bộ, đường thủy và nhảy dù đường không xuống Bắc Cạn để đánh úp cơ sở của ta. Nhưng chỉ sau hơn hai …

15 Ai là tác giả của tác phẩm &quotKháng chiến nhất định thắng lợi&039&039? | – Học online chất lượng cao

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 2.39 (197 vote)
 • Tóm tắt: · Ai là tác giả của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”? Chủ tịch Hồ Chí Minh Trường Chinh. Phạm Văn Đồng. Võ Nguyên Giáp
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thu – Đông năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta. Quân Pháp ồ ạt tiến theo cả ba ngả: đường bộ, đường thủy và nhảy dù đường không xuống Bắc Cạn để đánh úp cơ sở của ta. Nhưng chỉ sau hơn hai …

16 Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là của ai?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 2.36 (168 vote)
 • Tóm tắt: Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là của ai? · A. Chủ tịch Hồ Chí Minh · B. Trường Chinh · C. Phạm Văn Đồng · D. Võ Nguyên Giáp · Chọn B · Câu trả lời 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thu – Đông năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta. Quân Pháp ồ ạt tiến theo cả ba ngả: đường bộ, đường thủy và nhảy dù đường không xuống Bắc Cạn để đánh úp cơ sở của ta. Nhưng chỉ sau hơn hai …

17 Tác giả tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là ai? | 7scv: Học các môn từ lớp 1 đến lớp 12

 • Tác giả: 7scv.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.27 (131 vote)
 • Tóm tắt: · Tác giả tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là ai? A. Hồ Chí Minh B. Lê Duẩn C. Trường Chinh D. Phạm Văn Đồng
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thu – Đông năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta. Quân Pháp ồ ạt tiến theo cả ba ngả: đường bộ, đường thủy và nhảy dù đường không xuống Bắc Cạn để đánh úp cơ sở của ta. Nhưng chỉ sau hơn hai …
Xem thêm
Scroll to Top