Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3: Mái ấm

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3: Mái ấm

Tuần 3: Mái ấm


Tập đọc: Chiếc áo len


Kể chuyện: Chiếc áo len


Chính tả (Nghe – viết): Chiếc áo len


Tập đọc: Quạt cho bà ngủ


Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm


Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng


Chính tả: Tập chép: Chị em


Tập làm văn: Kể về gia đình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xem thêm
Scroll to Top