Trang chủ » Lớp 5 » Tiếng Việt Lớp 5

Tiếng Việt Lớp 5

Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34: Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Lớp học trên đường Chính tả: Sang năm con lên bảy Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 34 Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh Luyện …

Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34: Những chủ nhân tương lai Đọc thêm »

Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33: Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Chính tả: Trong lời mẹ hát Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 33 Tập đọc: Sang năm con lên bảy Tập làm văn: Ôn tập về tả người Luyện …

Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33: Những chủ nhân tương lai Đọc thêm »

Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32: Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Út Vịnh Chính tả: Bầm ơi Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) Kể chuyện: Nhà vô địch Tập đọc: Những cánh buồm Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) Tập làm văn: Tả cảnh …

Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32: Những chủ nhân tương lai Đọc thêm »

Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29: Nam và nữ

Tập đọc: Một vụ đắm tàu Chính tả: Đất nước Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) Kể chuyện: Lớp trưởng của tôi Tập đọc: Con gái Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) Tập …

Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29: Nam và nữ Đọc thêm »

Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26: Nhớ nguồn

Tập đọc: Nghĩa thầy trò Chính tả (Nghe – viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Tập làm văn: Tập viết đối thoại Luyện từ và câu: …

Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26: Nhớ nguồn Đọc thêm »

Scroll to Top