Trang chủ » Lớp 7 » Sinh Học Lớp 7

Sinh Học Lớp 7

Trả lời câu hỏi bài Thỏ

Bài 1: (trang 151 SGK Sinh 7): Hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Bộ phận cơ thể Đặc điểm cấu tạo ngoài Sự thích nghi với đời sống Bộ lông mao Dày, xốp Giữ nhiệt tốt, giúp thỏ an toàn khi trốn trong bụi rậm Chi có vuốt Chi trước Ngắn  Đào hang và di chuyển Chi sau Dài khỏe Bật nhảy xa, giúp thỏ …

Trả lời câu hỏi bài Thỏ Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Thế giới động vật đa dạng và phong phú

Bài 1: (trang 8 SGK Sinh 7) Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em? Chúng có đa dạng, phong phú không? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Các em hãy kể tôn các động vật theo 3 môi trường sống khác nhau. Dưới nước thường có các loài …

Trả lời câu hỏi bài Thế giới động vật đa dạng và phong phú Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Bài 1 (trang 165 SGK Sinh 7): Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ Thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt. Lời giải: Dựa vào bộ răng để phân biệt ba bộ thú: – Bộ ăn sâu bọ: Các răng đều nhọn. – Bộ gặm nhấm: Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm. …

Trả lời câu hỏi bài Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú

Bài 1 (trang 171 SGK Sinh 7): Hãy trình bày về môi trường sống của thú? Lời giải: Môi trường sống của thú rất đa dạng: – Thú sống trên mặt đất: Thường ở nơi trống trải, có ít chỗ trú ẩn và nhiều thức ăn (bộ Móng Guốc, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn sâu bọ …). …

Trả lời câu hỏi bài Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bài 1: (trang 169 SGK Sinh 7) Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Thú Móng guốc có số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón có bao sừng bao bọc, được …

Trả lời câu hỏi bài Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ dơi và bộ cá voi

Bài 1: (trang 161 SGK Sinh 7) Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Chi trước biến đổi thành cánh da: là một màng da rộng phủ lông mao thưa, mềm mại nối liền với cánh tay, ống tay, các …

Trả lời câu hỏi bài Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ dơi và bộ cá voi Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi

Bài 1: (trang 158 SGK Sinh 7) Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính "bú" sữa của con sơ sinh? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Lớp Thú (có lông mao, có tuyến sữa) Thú đẻ trứng Bộ Thú huyệt — Đại diện: Thú mỏ vịt Thú …

Trả lời câu hỏi bài Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Thực hành: Xem bằng hình về đời sống và tập tính của chim

1. (trang 102 VBT): Hãy trình bày tóm tắt những nội dung chính của băng hình Băng hình nói về tập tính kiếm ăn các kiểu cấu tạo phù hợp để kiếm mồi, cách di chuyển, tập tính sinh sản và bảo vệ con. 2. (trang 102 VBT Sinh học 7): Kiếm ăn: dựa vào các …

Trả lời câu hỏi bài Thực hành: Xem bằng hình về đời sống và tập tính của chim Đọc thêm »

Scroll to Top