Trang chủ » Lớp 7 » Lịch Sử Lớp 7

Lịch Sử Lớp 7

Giải bài tập Lịch Sử lớp 7 sgk, Học tốt lịch sử 7

PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (Thời sơ – trung kì trung đại) Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu Bài …

Giải bài tập Lịch Sử lớp 7 sgk, Học tốt lịch sử 7 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Ôn tập chương V và chương VI – Lịch sử 7

Bài tập ở nhà (trang 148 sgk Lịch sử 7): Em hãy lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX. Lời giải: STT Tên cuộc khởi nghĩa Người lãnh đạo Thời gian Tóm tắt diễn biến chính Ý nghĩa 1 Khởi nghĩa của Trần Tuân Trần …

Trả lời câu hỏi bài Ôn tập chương V và chương VI – Lịch sử 7 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 1 (trang 145 sgk Lịch sử 7): Sự phát triển rực rỡ của văn học Nôm cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX nói lên điều gì về ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc ta? Lời giải: – Sự phát triển rực rỡ của văn học Nôm cuối thế kỉ XVIII …

Trả lời câu hỏi bài Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 1 (trang 139 sgk Lịch sử 7): Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào? Lời giải: Việc đẩy mạnh công cuộc khai hoang đã tăng thêm diện tích ruộng đất canh tác, giải quyết việc làm cho dân nghèo. Bài 2 (trang 139 sgk Lịch sử 7): Em có nhận …

Trả lời câu hỏi bài Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 1 (trang 133 sgk Lịch sử 7): Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc? Lời giải: a. Kinh tế: * Nông Nghiệp: – Ban hành Chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang …

Trả lời câu hỏi bài Quang Trung xây dựng đất nước Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII

Bài 1 (trang 119 sgk Lịch sử 7): Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII. Lời giải: – Đời sống nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khổ ngày càng khó khăn, bị bóc lột nặng nề bởi quý tộc, địa chủ. – …

Trả lời câu hỏi bài Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII

Bài 1 (trang 112 sgk Lịch sử 7): Tình hình kinh tế Đàng Ngoài ở thế kỉ XVII – XVIII phát triển như thế nào? Lời giải: – Nông Nghiệp: Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều đã phá hoại nghiêm trọng nên sản xuất nông nghiệp. Chính quyền Lê – Trịnh ít quan tâm đến công …

Trả lời câu hỏi bài Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)

Bài 1 (trang 106 sgk Lịch sử 7): Nguyên nhân dẫn đến phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI là gì? Lời giải: – Triều đình rối loạn, quan lại ở địa phương “cậy quyền thế ức hiếp dân, vật dụng trong dân gian cướp lấy đến hết”, “dùng của như bùn …

Trả lời câu hỏi bài Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII) Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Ôn tập chương IV – Lịch sử 7

1. Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở những điểm nào? Bộ máy Nhà nước thời Lê Thánh Tông: Tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở những …

Trả lời câu hỏi bài Ôn tập chương IV – Lịch sử 7 Đọc thêm »

Scroll to Top