Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Trả lời câu hỏi bài Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 1 (trang 145 sgk Lịch sử 7): Sự phát triển rực rỡ của văn học Nôm cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX nói lên điều gì về ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc ta?

Lời giải:

– Sự phát triển rực rỡ của văn học Nôm cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX đã nói lên ngôn ngữ chữ Nôm ngày càng phong phú và hoàn thiện.

– Văn học dân tộc phát triển đạt đỉnh cao, với nhiều tác phẩm, tác giả nổi tiếng.

– Chứng tỏ đến cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX văn học chữ Nôm hơn hẳn văn học chữ Hán cả về số lượng và chất lượng.

Bài 2 (trang 145 sgk Lịch sử 7): Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX có những nét gì đặc sắc hơn các thế kỉ trước?

Lời giải:

Các loại hình nghệ thuật ở thời kì này có sự phát triển phong phú, mang nhiều nét mới so với các thế kỉ trước:

– Nghệ thuật ca hát dân gian phát triển với nhiều làn điệu dân ca khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Từ miền xuôi đến miền ngược, đặc biệt là hát tuồng và hát chèo.

– Nghệ thuật tranh dân gian mang đậm bản sắc dân tộc và truyền thống yêu nước, toát lên nét đẹp trong đời sống lao động sản xuất ở nông thôn, thể hiện niềm lạc quan yêu đời.

– Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc đạt trình độ cao, đặc biệt, nghệ thuật tạc tượng ở thế kỉ XVIII đạt đến trình độ điêu luyện, chứng tỏ tài năng sáng tạo tuyệt vời của người nghệ sĩ dân gian.

Bài 1 (trang 147 sgk Lịch sử 7): Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX.

Lời giải:

Các lĩnh vực

Tình hình phát triển. Các thành tựu

Giáo dục – thi cử

– Ra “Chiếu lập học”, mở trường công để con em nhân dân có điều kiện đi học, đưa chữ Nôm vào thi cử.

– Quốc Tử Giám đặt tại Huế. Chỉ lấy con em quan lại, thổ hào.

– Lập “Tứ dịch quán” dạy tiếng nước ngoài (Pháp, Xiêm).

Sử học

Địa lí

Y học

– Đại Việt sử kí tiền biên.

– Đại Nam thự lục, Đại Nam liệt truyện.

– Đại Việt thông sứ, Phủ biên tạp lục.

– Lịch triều hiến chương loại chí.

– Gia Định thành thông chí.

– Đại Nam nhất thống chí.

– Hải Thượng y tông tâm lĩnh.

Kĩ thuật

– Làm đồng hồ và kính thiên lí.

– Chế được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước.

– Đóng một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước.

Bài 2 (trang 147 sgk Lịch sử 7): Những thành tựu khoa học – kĩ thuật thời kì này phản ánh điều gì?

Lời giải:

Những thành tựu khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX chứng tỏ các ngành khoa học xã hội như Sử học, Địa lý, Y học nước ta thời kì này phát triển rất rực rỡ, cùng với sự phát triển của khoa học, điều đáng chú ý là sự tiếp nhận kĩ thuật hiện đại với nghề làm đồng hồ và việc đóng thành công các tàu thủy chạy bằng hơi nước. Những thành tựu đó đã nói lên tài năng của thủ công Việt Nam đương thời, tiếc rằng nó không được nhà nước sử dụng và phát huy.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top