Trang chủ » Lớp 10 » Hóa học lớp 10

Hóa học lớp 10

Trả lời câu hỏi: Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài 1: (trang 50 SGK Sinh 10) Thế nào là vận chuyển thụ động? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng. Trong phương thức vận chuyển này, các chất từ nơi có nồng độ cao khuếch …

Trả lời câu hỏi: Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi: Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 1: (trang 46 SGK Sinh 10) Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Cấu trúc khung xương tế bào: Khung xương tế bào được tạo thành từ các vi ống, vi sợi và vi trung gian. Sợi trung gian là các sợi prôtêin …

Trả lời câu hỏi: Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo) Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi: Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài 1: (trang 43 SGK Sinh 10) Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Cấu trúc của lục lạp: Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, có lớp màng bao bọc. Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng với hệ thống …

Trả lời câu hỏi: Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi: Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 1: (trang 9 SGK Sinh 10) Các nguyên tố vi lượng có vai trò như thế nào đối với sự sống? Cho một vài ví dụ về nguyên tố vi lượng ở người. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Dựa vào tỉ lệ các nguyên tố có trong cơ thể sống, người ta …

Trả lời câu hỏi: Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước Đọc thêm »

Scroll to Top