Trang chủ » Lớp 10 » Sinh Học Lớp 10

Sinh Học Lớp 10

Trả lời câu hỏi: Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Bài 1: Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật   Thay số bằng tên các kiểu dinh dưỡng và cho ví dụ. Lời giải: Quang tự dưỡng: vi tảo, vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục. Quang dị dưỡng: vi khuẩn màu tía và màu lục không có lưu huỳnh. …

Trả lời câu hỏi: Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi: Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 1: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào? Lời giải: Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây từ cá thể này sang cá thể khác. Tùy theo tác nhân gây bệnh mà có thể lan truyền theo các con đường khác nhau, có …

Trả lời câu hỏi: Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi: Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn

Bài 1: Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật như thế nào? Lời giải: Phagơ là virut kí sinh trên vi sinh vật. Khi vi sinh vật bị nhiễm phagơ thì chúng sẽ chết rất nhanh, tốc độ lan truyền ra quần thể vi sinh vật cũng rất nhanh. Ngành công nghiệp …

Trả lời câu hỏi: Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi: Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 1: Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào? Lời giải: Năm giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào gồm: Giai đoạn hấp phụ: Gai glycôprôtêin hoặc prôtêin đặc hiệu của virut bám lên thụ thể bề mặt của tế bào. Giai đoạn xâm nhập: Phagơ: enzim lizôzim phá hủy …

Trả lời câu hỏi: Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi: Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

BÁO CÁO THỰC HÀNH   Nhuộm đơn phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng Nhuộm đơn phát hiện tế bào nấm men Cách tiến hành – Nhỏ một giọt nước cất lên phiến kính. – Dùng tăm tre lấy một ít bựa răng ở trong miệng. – Đặt bựa răng vào cạnh giọt nước, …

Trả lời câu hỏi: Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi: Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 1 trang 108 SGK Sinh 10 Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau: Môi trường a gồm: nước, muối khoáng và nước thịt. Môi trường b gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B1) Môi trường c gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ. Sau khi nuôi …

Trả lời câu hỏi: Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi: Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 1 trang 101 SGK Sinh 10 Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn: Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong …

Trả lời câu hỏi: Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật Đọc thêm »

Scroll to Top