Trang chủ » Lớp 6 » Vật Lý Lớp 6

Vật Lý Lớp 6

Giải bài tập Vật Lý lớp 6 sgk, Giải sách nâng cao giáo viên Vật Lý 6

CHƯƠNG I. CƠ HỌC Bài 1. Đo độ dài Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) Bài 3. Đo thể tích chất lỏng Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước Bài 5. Khối lượng. Đo khối lượng Bài 6. Lực. Hai lực cân bằng Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng …

Giải bài tập Vật Lý lớp 6 sgk, Giải sách nâng cao giáo viên Vật Lý 6 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 1 trang 15 SGK Lý 6: Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Đo thể tích nước ban đầu có trong bình chia độ (V1 = 150 cm3); thả hòn đa vào bình chia độ; …

Trả lời câu hỏi bài Đo thể tích vật rắn không thấm nước Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Đo thể tích chất lỏng

Bài 1 trang 12 SGK Vật Lý 6 Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây: 1 m3 = (1)…… dm3 = (2)…………..cm3. lm3 = (3)……..lít =(4)……….ml =(5)…………cc. Đáp án và giải bài 1: (1): 1000 dm3;                        (2): 1000000 cm3; (3): 1000 lít;   …

Trả lời câu hỏi bài Đo thể tích chất lỏng Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Sự sôi

Câu 1: Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình? Hướng dẫn giải: Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 960C đến 1020C Câu 2: Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy …

Trả lời câu hỏi bài Sự sôi Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Câu 1: Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm? Hướng dẫn giải: Quan sát thí nghiệm ta thấy: Nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và cốc thí nghiệm lúc đầu bằng nhau. Sau khi cho đá lạnh vào cốc thí nghiệm thì nhiệt độ …

Trả lời câu hỏi bài Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Câu 1: Quần áo vẽ ở hình A2 (SGK) khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào? Hướng dẫn giải: Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ (vì trời …

Trả lời câu hỏi bài Sự bay hơi và sự ngưng tụ Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Câu 1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc? Hướng dẫn giải: 800C Câu 2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì? – Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 – Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 – Từ phút thứ 7 đến …

Trả lời câu hỏi bài Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Sự nóng chảy và sự đông đặc

Câu 1. Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang? Hướng dẫn giải: Tăng dần, đoạn thẳng nằm nghiêng Câu 2. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này …

Trả lời câu hỏi bài Sự nóng chảy và sự đông đặc Đọc thêm »

Scroll to Top