Trang chủ » Lớp 8 » Hóa học Lớp 8

Hóa học Lớp 8

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 3. Bài thực hành 1

Tính chất nóng chảy của chất – Tách chất từ hỗn hợp   Bài 1 (trang 13 sgk Hóa 8):   So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao?    Lời giải:   Toncparafin = 42 – 62oCoC. T0nclưu huỳnh = 113oCoC. Khi nước …

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 3. Bài thực hành 1 Đọc thêm »

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 4. Nguyên tử

A. Lý thuyết về nguyên tử. 1. Nguyên tử: là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi các electron mang điện tích âm. 2. Hạt nhân nguyên tử: được tạo ra bởi các proton và nơtron. Trong mỗi nguyên tử, số proton …

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 4. Nguyên tử Đọc thêm »

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 5. Nguyên tố hóa học

A. Tóm tắt lý thuyết nguyên tố hóa học 1. Định nghĩa: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. 2. Kí hiệu hóa học: biểu diễn nguyên tố là biểu diễn một nguyên tử của nguyên tố đó. 3. Đơn vị cacbon: theo quy ước, người ta …

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 5. Nguyên tố hóa học Đọc thêm »

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

A. Lý thuyết cần nhớ Đơn chất và hợp chất – Phân tử 1. Đơn chất: là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. 2. Hợp chất: là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. 3. Phân tử: là những hạt gồm một số nguyên tử liên kết với nhau …

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử Đọc thêm »

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 7. Bài thực hành 2

Bài 7: Bài thực hành 2 Bài 1 (trang 28 SGK Hóa 8): Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và giải thích. Lời giải: 1. Thí nghiệm 1: – Hiện tượng: Sau một thời gian thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh. – Giải thích: Do khí amoniac từ bông …

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 7. Bài thực hành 2 Đọc thêm »

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 9. Công thức hóa học

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ VỀ CÔNG THỨC HÓA HỌC Công thức hóa học: dùng để biểu diễn chất gồm một kí hiệu hóa học (đơn chất) hay hai, ba.. kí hiệu hóa học (hợp chất) và chỉ số ghi ở mỗi chân kí hiệu Ý nghĩa: mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của …

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 9. Công thức hóa học Đọc thêm »

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 11. Bài luyện tập 2

Bài 11: Bài luyện tập 2 Bài 1 (trang 41 SGK Hóa 8): Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si, và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3. Biết các nhóm (OH), (NO3), Cl đều hóa trị I. Lời giải: Cu(OH)2 1 x x = I x 2 => …

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8. Bài 11. Bài luyện tập 2 Đọc thêm »

Scroll to Top