Trang chủ » Lớp 9 » Toán Lớp 9

Toán Lớp 9

Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 9 tập 2

ĐẠI SỐ – TOÁN LỚP 9 TẬP 2 CHƯƠNG III: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp …

Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 9 tập 2 Đọc thêm »

Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 9 tập 1

ĐẠI SỐ – TOÁN LỚP 9 TẬP 1 CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA Bài 1: Căn bậc hai Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương Bài 5: …

Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 9 tập 1 Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài tập ôn chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Bài 42 trang 174 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Độ dài các cạnh của một tam giác ABC vuông tại A, thỏa mãn các hệ thức sau: BC = AB + 2a (1) AC = 1/2.(BC + AB) (2) a là một độ dài cho trước a) Tính theo a, độ dài các cạnh …

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài tập ôn chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Bài 27 trang 169 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: a.Trong hình bên,cho A là giao điểm của đường tròn (0,6) với tia 90° và kí hiệu là A(6;90°). Tương tự , B là giao điểm của đường tròn (0;3) với tia 150° và kí hiệu là B(3; 150°). Hãy đánh dấu các điểm …

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 18 trang 167 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Diện tích toàn phần của hình nón theo các kích thước của hình bên dưới là: A.220     B.264     C.308     D.374 (Chọn π =22/7 và tính gần đúng đến cm3) Lời giải: Diện tích xung quanh của hình nón : Sxq = π.r.l = …

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Bài 1 trang 163 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Diện tích và chu vi của một hình chữ nhật ABCD (AB > CD) theo thứ tự là 2a2 và 6a.Cho hình chữ nhật quay quanh cạnh AB một vòng ta được một hình trụ. Tính thể tích và diện tích xung quanh của một hình …

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài tập ôn chương III – Góc với đường tròn

Bài 73 trang 113 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Cho đường tròn đường kính AB.Qua A và B kẻ hai tiếp tuyến của đường tròn đó.Gọi M là một điểm trên đường tròn .Các đường thẳng AM và BM cắt tiếp tuyến trên lần lượt tại B’ và A’ a.Chứng minh rằng : AA’.BB’ …

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài tập ôn chương III – Góc với đường tròn Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Bài 63 trang 111 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: a.Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích hình tròn có bán kính R)   b.Học sinh tự vẽ đồ thị c.Diện tích hình tròn không tỉ lệ thuận với bán kính Bài 64 trang 111 Sách bài tập Toán 9 Tập …

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 52 trang 109 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Cho hai đường tròn bán kính lần lượt R=1km và r=1m.nếu độ dài mỗi đường tròn ấy đều tăng thêm 1m thì bán kính của mỗi đường tròn tăng thêm bao nhiêu ? Hãy giải thích Lời giải: Gọi a và b lần lươt là …

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 44 trang 107 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Vẽ hình vuông ABCD tâm O rồi vẽ tam giác đều có một đỉnh là A và nhận O làm tâm.Nêu cách vẽ Lời giải: *vẽ hình vuông: – Vẽ đường tròn (O;R) – Vẽ hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau …

Giải bài tập SBT toán lớp 9 (Tập 2). Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp Đọc thêm »

Scroll to Top