Trang chủ » Lớp 4 » Toán Lớp 4

Toán Lớp 4

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 175. Tự kiểm tra

Hướng dẫn giải bài tập trang 117, 118, 119 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2 Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1 trang 117 VBT Toán 4 Tập 2: Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là: A. 8       B. 800            C. 8000           D. 80 000 Lời giải: Đáp án …

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 175. Tự kiểm tra Đọc thêm »

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 174. Luyện tập chung ( tiếp theo)

Bài 1 trang 115 VBT Toán 4 Tập 2: Viết vào ô trống theo mẫu: Bài 2 trang 115 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 3 yến = ….kg;    1 yến 5kg = …. kg;        50kg = …. yến b) 6 tạ = …. kg;     2 tạ 25 kg = ….kg;         500kg = …. …

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 174. Luyện tập chung ( tiếp theo) Đọc thêm »

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 173 . Luyện tập chung (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2 Bài 1 trang 113 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Bài 2 trang 114 VBT Toán 4 Tập 2: Đặt tính rồi tính a) 52749 + 38426 b) 94802 …

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 173 . Luyện tập chung (tiếp theo) Đọc thêm »

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 171. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 110 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2 Bài 1 trang 110 VBT Toán 4 Tập 2: T ìm a và b rồi viết vào ô trống:   Bài 2 trang 110 VBT Toán 4 Tập 2: Tìm x và y:   Bài 3 trang 110 VBT …

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 171. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Đọc thêm »

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2 Bài 1 trang 108 VBT Toán 4 Tập 2: Tìm x và y rồi viết vào ô trống: Bài 2 trang 108 VBT Toán 4 Tập 2: Một trường học có 1025 học sinh, trong đó số học …

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Đọc thêm »

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 169. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2 Bài 1 trang 106 VBT Toán 4 Tập 2: Tìm số trung bình cộng của các số sau: a) 1038; 4957 và 2495 b) 3806; 7542; 1093 và 4215 Lời giải: a) 1038; 4957 và 2495 (1038 …

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 169. Ôn tập về tìm số trung bình cộng Đọc thêm »

Scroll to Top