Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 173 . Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 173 . Luyện tập chung (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Bài 1 trang 113 VBT Toán 4 Tập 2:

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  173 . Luyện tập chung (tiếp theo)

Bài 2 trang 114 VBT Toán 4 Tập 2:

Đặt tính rồi tính

a) 52749 + 38426

b) 94802 – 45316

c) 417 × 352

d) 95150 : 27

Lời giải:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  173 . Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  173 . Luyện tập chung (tiếp theo)

Bài 3 trang 114 VBT Toán 4 Tập 2:

Điền dấu “<, >, =” vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  173 . Luyện tập chung (tiếp theo)

Lời giải:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  173 . Luyện tập chung (tiếp theo)

 

Bài 4 trang 114 VBT Toán 4 Tập 2:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 200m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 55kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu ta thóc?

Lời giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 200 : 5 × 3 = 120 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là: 120 × 200 = 24000 (m)

Số ki-lô-gam thóc thu được ở thửa ruộng đó là:

24000 × 55 : 100 = 13200 (kg)

13200kg = 132 tạ

Đáp số: 132 tạ

 

Bài 5 trang 115 VBT Toán 4 Tập 2:

Tìm giá trị số của a và b, biết:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  173 . Luyện tập chung (tiếp theo)

Lời giải:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài  173 . Luyện tập chung (tiếp theo)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top