Trang chủ » Lớp 12 » Sinh Học Lớp 12

Sinh Học Lớp 12

Báo cáo Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

Đề bài: Hoàn thành bảng kết quả đo một số chỉ tiêu sinh lí của mỗi người     Hãy nhận xét kết quả đo chỉ tiêu sinh lí ở các thời điểm khác nhau của cả nhóm   Giải thích tại sao các kết quả đó lại thay đổi khi hoạt động và sau khi …

Báo cáo Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người Đọc thêm »

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 1:  Đề bài: Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ.   Lời giải chi tiết   – Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống …

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Đọc thêm »

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Bài 1:  Đề bài: Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì?   Lời giải chi tiết   Do những thay đổi của những nhân tố sinh thái vô sinh của môi trường (ví dụ các nhân tố sinh thái khí hậu, thổ nhưỡng,…) và các nhân tố sinh …

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật Đọc thêm »

Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Bài 1:    Đề bài: Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư.   Lời giải chi tiết   Các khái niệm:   – Sức sinh sản: là khả năng sinh ra các cá thể mới của quần thể trong một …

Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Đọc thêm »

Scroll to Top