Trang chủ » Lớp 11 » Toán Lớp 11

Toán Lớp 11

Giải bài tập toán lớp 11 Đại Số Giải Tích

TOÁN LỚP 11: PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Bài 1. Hàm số lượng giác Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình …

Giải bài tập toán lớp 11 Đại Số Giải Tích Đọc thêm »

Giải bài tập toán Hình Học lớp 11 Sách giáo khoa

TOÁN LỚP 11: PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG Bài 1. Phép biến hình Bài 2. Phép tịnh tiến Bài 3. Phép đối xứng trục Bài 4. Phép đối xứng tâm Bài 5. Phép quay Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng …

Giải bài tập toán Hình Học lớp 11 Sách giáo khoa Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 11. ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

Bài 1 (trang 178 SGK Đại số 11): Nêu định nghĩa các hàm số lượng giác. Chỉ rõ tập xác định và tập giá trị của từng hàm số đó. Lời giải: a. Định nghĩa 1 : (Hàm số sin): Quy tắc tương ứng với mỗi số thực x với số thực sinx. sin: R -> …

Giải bài tập SGK toán lớp 11. ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Ôn tập chương V – Đạo hàm

Bài 1 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm các đạo hàm sau: Lời giải: Bài 2 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau: Lời giải: Bài 3 (trang 176 SGK Đại số 11): Lời giải: Bài 4 (trang 176 SGK Đại số 11): Cho hai hàm số f(x) = tan(x) …

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Ôn tập chương V – Đạo hàm Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 1 (trang 168 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau : Lời giải: Bài 2 (trang 168 SGK Đại số 11): Giải các bất phương trình sau : Lời giải: Bài 3 (trang 169 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau : Lời giải: Bài 4 (trang …

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 1 (trang 162 SGK Đại số 11): Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau : a. y = 7 + x – x2 tại xo = 1 b. y = x3 – 2x + 1 tại xo = 2. Lời giải: Bài 2 (trang 163 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số …

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 1 (trang 157 SGK Đại số 11): Tìm số gia của hàm số f(x) = x3, biết rằng: a.x0 = 1; Δx = 1; b.x0 = 1; Δx = -0,1; Lời giải: Số gia của hàm số được tính theo công thức: Δy = f(x) – f(x0) = f(x0 + Δx) – f(x0) a. Δy = f(1 + …

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 4. Ôn tập chương IV – Giới hạn

Bài 1 (trang 141 SGK Đại số 11): Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và giới hạn đặc biệt của hàm số. Lời giải: Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n và lim …

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 4. Ôn tập chương IV – Giới hạn Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 4. Bài 3. Hàm số liên tục

Bài 1 (trang 140 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x)=x3+2x-1 tại x0=3. Lời giải: Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11): b.Trong biểu thức g(x) ở trên, cần thay số 5 bởi số nào đó để hàm số liên tục tại x0=2.   Lời giải: Bài …

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 4. Bài 3. Hàm số liên tục Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 4. Bài 2. Giới hạn của hàm số

Bài 1 (trang 132 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau: Lời giải: Bài 2 (trang 132 SGK Đại số 11):   Tính limun, limvn, limf(un), limf(vn). Từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã cho khi x → 0? Lời giải: Bài 3 (trang 132 …

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 4. Bài 2. Giới hạn của hàm số Đọc thêm »

Scroll to Top