Trang chủ » Lớp 5 » Toán Lớp 5

Toán Lớp 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Đọc thầm bài văn sau rồi trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời …

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5 Đọc thêm »

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 178, 179 SGK Toán 5

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1:  0,8% = ? HƯỚNG DẪN GIẢI Khoanh vào C   Câu 2: Biết 95% của một số là 475, vậy 1/5 của …

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 178, 179 SGK Toán 5 Đọc thêm »

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5

Câu 1: Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5 HƯỚNG DẪN GIẢI a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 = 6,78 – 13,735 : 2,05 = 6,78 – 6,7 = 0,08. b)  6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5 …

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5 Đọc thêm »

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5

Câu 1: Tính HƯỚNG DẪN GIẢI d) 3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8 = 6 x 8,4 – 6,8 = 50,4 – 6,8   = 43,6 Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 3: Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể …

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5 Đọc thêm »

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5

Câu 1: Tính a) 85793 – 36841 + 3826 c) 325,97 + 86,54 + 103,46. HƯỚNG DẪN GIẢI a) 85793 – 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778 c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97. Câu 2: Tìm x: a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28  b) x – 7,2 …

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5 Đọc thêm »

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về biểu đồ

Câu 1: Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây: SỐ CÂY DO NHÓM CÂY XANH TRỒNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Có mấy học sinh trồng cây? Mỗi học …

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về biểu đồ Đọc thêm »

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 172 SGK Toán 5

Câu 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi viên gạch là 20 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch? (Diện tích phần …

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 172 SGK Toán 5 Đọc thêm »

Scroll to Top