Trang chủ » Lớp 11 » Sinh Học Lớp 11

Sinh Học Lớp 11

Giải bài tập Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

Bài 1:    Đề bài: Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật.   Lời giải chi tiết   HS có thể tự sưu tầm tranh ảnh về tập tính động vật.   Định hướng sưu tầm: theo hai hướng.      + Hướng 1: (Phân loại tập tính) tập …

Giải bài tập Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo) Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 1:    Đề bài: Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đế gì trong sinh đẻ ở người?   Lời giải chi tiết   Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề vô sinh trong sinh đẻ ở người, giúp các cặp vợ chồng vô sinh có thể sinh con.   Bài 2:    Đề …

Trả lời câu hỏi Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài 1:    Đề bài: Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgestêrôn + ơstrôgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?   Lời giải chi tiết   Uống thuốc viên tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen nhân tạo trong máu cao, gây ức chế …

Trả lời câu hỏi Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 1:    Đề bài: Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.   Lời giải chi tiết   Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:         – Sinh sản vô tính: không có sự hợp nhất của các giao …

Trả lời câu hỏi Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 1:    Đề bài: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật.   Lời giải chi tiết   –  Giống nhau:   + Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào học là nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm ) vì vậy các …

Trả lời câu hỏi Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật Đọc thêm »

Báo cáo Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

Báo cáo thực hành   1. Tường trình về thực hành giâm cành      Chuẩn bị:        – Mẫu vật: lá bỏng, lá sắn, dây khoai lang, cây dâu, cây rau ngót        – Dụng cụ: dao, kéo để cắt cành, chậu/ khay/luống đất ẩm      Tiến hành   …

Báo cáo Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 1:  Đề bài: Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?   Lời giải chi tiết    Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy).       Có 2 hình thức thụ phấn:         * Tự thụ phấn: Hạt phấn của nhị …

Trả lời câu hỏi Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 1:  Đề bài: Sinh sản là gì?     Lời giải chi tiết   Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm cho sự phát triển liên tục của loài.   Bài 2:    Đề bài: Sinh sản vô tính là gì?   Lời giải chi tiết   Sinh …

Trả lời câu hỏi Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật Đọc thêm »

Scroll to Top