Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Trả lời câu hỏi Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 1: 

Đề bài: Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?
 
Lời giải chi tiết
 
 Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy).
 
    Có 2 hình thức thụ phấn:
 
      * Tự thụ phấn: Hạt phấn của nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi trên núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm.
 
      * Thụ phấn chéo: Hạt phấn từ nhị của một hoa rơi và nảy mầm ở núm nhụy của một hoa trên những cây khác nhau cùng loài.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Thụ tinh kép là gì ?
 
Lời giải chi tiết
 
Thụ tinh kép: cùng một lúc giao tử đực thứ nhất (nhân thứ nhất) (n) thụ tinh với tế bào trứng (n) để hình thành hợp tử (2n) và giao tử đực thứ hai (nhân thứ hai) (n) kết hợp với tế bào lưỡng bội (2n) để hình thành nhân tam bội (3n) (khởi đầu của nội nhũ).
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Trình bày nguồn gốc của quả và hạt.
 
Lời giải chi tiết
 
– Hạt do noãn đã được thụ tinh phát triển thành. Hạt chứa phôi và có nội nhũ hoặc không có nội nhũ.
 
 – Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. Quả được hình thành không do thụ tinh noãn gọi là quả đơn tính.
 
– Quá trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:
 
a)    Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)
 
b)    Hình thành nội nhũ cung cấp cho phôi phát triển.
 
c)    Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
 
d) hình thành nội nhũ, cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
 
Lời giải chi tiết
 
Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là hình thành nội nhũ, cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
 
Đáp án d đúng.
 
Bài 5: 
 
Đề bài: Nêu vai trò của quả đối với phát triển của thực vật và đời sống con người.
 
Lời giải chi tiết
 
–  Vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật:
 
Sự hình thành quả giúp bảo vệ hạt, đảm bảo cho sự duy trì nòi giống ở thực vật
 
Quả chín biến đổi màu sắc, độ cứng, xuất hiện mùi vị, hương thơm hấp dẫn động vật ăn quả giúp cho sự phát tán hạt.
 
– Đối với con người: Quả là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất, đường,…) quan trọng cho con người.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top