Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Trả lời câu hỏi Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 1: 

Đề bài: Sinh sản là gì?  
 
Lời giải chi tiết
 
Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm cho sự phát triển liên tục của loài.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Sinh sản vô tính là gì?
 
Lời giải chi tiết
 
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con giống nhau và giống cây mẹ.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.
 
Lời giải chi tiết
 
Có 2 hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:
 
      – Sinh sản bào tử: cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử được hình thành trong túi bào tử của thể bào tử.
 
     – Sinh sản sinh dưỡng: cơ thể mới được hình thành và phát triển từ các phần sinh dưỡng của cơ thể mẹ (căn hành, thân củ, thân rễ, hom,…).
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Nêu những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính.
 
Lời giải chi tiết
 
Những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính:
 
      – Tạo ra số lượng lớn cây trồng trong một thời gian ngắn.
 
      – Cây con giữ được nguyên bản các tính trạng tốt của cây mẹ
 
      – Giâm,chiết cành giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng ở một số cây ăn quả, giúp chúng có thể sớm tạo quả.
 
      – Nuôi cấy mô tế bào còn giúp tạo giống cây trồng sạch bệnh, phục chế các giống bị thoái hóa.
 
Bài 5: 
 
Đề bài: Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:
 
A. Bằng lóng.
 
B. Thân rễ.
 
C. Đỉnh sinh trưởng.
 
D. Rễ phụ.
 
Lời giải chi tiết
 
Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng thân rễ
 
Đáp án B.
 
Bài 6: 
 
Đề bài: Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để:
 
A. Dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.
 
B. Cành ghép không bị rơi.
 
C.  Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.
 
D. Cả a, b, c
 
Lời giải chi tiết
 
Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép để dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.
 
 Đáp án A đúng
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top