Trang chủ » Lớp 6 » Sinh Học Lớp 6

Sinh Học Lớp 6

Trả lời câu hỏi bài Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Trả lời câu hỏi bài Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp Bài 1 trang 76 SGK sinh học 6 Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp. Đáp án bài 1: Ánh sáng cần thiết cho quang hợp, nhưng nhu cầu ánh …

Trả lời câu hỏi bài Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Đặc điểm bên ngoài của lá

Trả lời câu hỏi bài Đặc điểm bên ngoài của lá Bài 1: (trang 64 SGK Sinh 6) Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Phiến lá có dạng bản dẹt, …

Trả lời câu hỏi bài Đặc điểm bên ngoài của lá Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Vận chuyển các chất trong thân

Trả lời câu hỏi bài Vận chuyển các chất trong thân Bài 1: (trang 56 SGK Sinh 6) Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Cắm một cành hoa vào bình nước màu để ra chỗ thoáng. Sau …

Trả lời câu hỏi bài Vận chuyển các chất trong thân Đọc thêm »

Scroll to Top