Trang chủ » Trả lời câu hỏi bài Biến dạng của thân

Trả lời câu hỏi bài Biến dạng của thân

Trả lời câu hỏi bài Biến dạng của thân

Bài 1 (Trang 59 SGK sinh 6): Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Hướng dẫn giải bài 1:

* Giống nhau: Đều là những loại thân biến dạng và đều chứa chất dự trữ cho cây.

* Khác nhau:

  • Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ớ dưới đất.
  • Củ khoai tây là dạng thân củ nằm ở dưới đất.
  • Củ su hào là dạng thân củ ở trên mặt đất.
 

Giải bài tập Sinh học 6 trang 59 Bài 2: Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây.

Hướng dẫn giải bài 2:

Tên thân biến dạng

Đặc điểm của thân biến dạng

Chức năng đối với cây

Ví dụ

1. Thân củ

Thân củ nằm trên mặt đất

Thân củ nằm trong mặt đất

Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây dùng khi ra hoa.

Củ su hào

Củ khoai tây

2. Thân rễ

Nằm trong đất.

Lá vảy không có màu xanh.

 

Dự trữ chất dinh dưỡng dùng khi mọc chồi, ra hoa.

Củ gừng, củ nghệ, cỏ tranh, củ dong ta

3. Thân mọng nước

Thân chứa nhiều chất lỏng. 

Thân có màu xanh

Dự trữ nước.

Quang hợp

Xương rồng 3 cạnh, cành giao, sừng hươu…

Bài 3 (Trang 59 SGK sinh 6): Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

Hướng dẫn giải bài 3:

Thân cây biến dạng thành thân mọng nước (dự trữ nước cho cây) chống chịu được điều kiện khô hạn; lá xương rồng biến thành gai hạn chế được sự thoát hơi nước của cây, giúp cây có đủ nước sống được trong môi trường khô hạn, khắc nghiệt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top