Trang chủ » Lớp 12 » Lịch Sử Lớp 12

Lịch Sử Lớp 12

Giải bài tập Lịch Sử lớp 12 sgk, Học tốt lịch sử 12

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949) …

Giải bài tập Lịch Sử lớp 12 sgk, Học tốt lịch sử 12 Đọc thêm »

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Bài 1:    Đề bài: Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi cách mạng là gì?   Lời giải chi tiết   1. Những thắng lợi lịch sử:   – …

Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 Đọc thêm »

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Bài 1:  Đề bài: Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế – xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới   Lời giải chi tiết   – Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.   – Góp phần làm thay đổi bộ mặt …

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) Đọc thêm »

Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Bài 1:  Đề bài: Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào?   Phương pháp giải – Xem chi tiết   Lời giải chi tiết   – Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống …

Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) Đọc thêm »

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Bài 1: Đề bài: Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi.   Lời giải chi tiết   1. Chính trị: công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền, …

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 Đọc thêm »

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Bài 1:    Đề bài: Lập bảng so sánh những điểm giống và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965-1968) và "Việt Nam hóa chiến tranh" (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.   Lời giải chi tiết     2. Khác nhau      Bài 2:    Đề bài: …

Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) Đọc thêm »

Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Bài 1: Đề bài: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của cách mạng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965.    Lời giải chi tiết   1. Giai đoạn 1954 – 1960:   – Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế và hàn gắn …

Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) Đọc thêm »

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài 1:  Đề bài: Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị – ngoại giao, kinh tế – tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu – đông 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954.    …

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) Đọc thêm »

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bài 1:  Đề bài: Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị – ngoại giao, kinh tế – tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu – đông 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954.    Lời …

Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953) Đọc thêm »

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 1:  Đề bài: Phân tích tính chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.    Lời giải chi tiết   1. Tính chính nghĩa:   – Nêu rõ mục đích của cuộc kháng chiến là để tiếp tục sự nghiệp cách mạng tháng Tám, đánh …

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) Đọc thêm »

Scroll to Top