Trang chủ » Lớp 6 » Toán Lớp 6

Toán Lớp 6

Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 6 tập 2

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 6 TẬP 2 CHƯƠNG III. PHÂN SỐ Bài 1. Mở rộng khái niệm phân số Bài 2: Phân số bằng nhau Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số Bài 4: Rút gọn phân số Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số Bài 6: So sánh phân số …

Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 6 tập 2 Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 1). Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Bài 120 trang 85 SBT Toán 6 Tập 1: Tính a. (+5).(+11) b. (-6).9 c. 23.(-7) d. (-250).(-8) e. (+4).(-3) Lời giải: a. (+5).(+11) = 55 b. (-6).9 = -54 c. 23.(-7) = -161 d. (-250).(-8) = 2000 e. (+4).(-3)= -12 Bài 121 trang 85 SBT Toán 6 Tập 1: Tính 22.(-6). Từ đó suy ra các …

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 1). Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 8: Đường tròn

Bài 35 trang 93 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hai điểm A,B cách nhau 3cm. Vẽ đường tròn (A; 2,5cm) và đường tròn (B; 1,5cm). Hai đường tròn này cắt nhau tại C và D. a) Tính CA, DB. b) Tại sao đường tròn (B; 1,5cm) cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm …

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 8: Đường tròn Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 30 trang 90 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Vẽ góc (xOy) = 440 b) Vẽ tia phân giác Oz của góc ấy Hướng dẫn: Cách 1: Dùng thước đo góc Cách 2: Gấp giấy   Lời giải: Bài 31 trang 91 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Vẽ góc bẹt xOy. …

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 6: Tia phân giác của góc Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 24 trang 89 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ góc xOl có số đo bằng 40o Lời giải: Vẽ tia Ox   Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Ol sao cho (xOl) = 40o Bài 25 trang 89 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ góc vuông BAC. Hướng …

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

Bài 16 trang 86 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy. Biết ∠(xOy) = ao , ∠(zOx) = bo. Tính (yOz) Lời giải: Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên :   ∠(xOy) = ∠(yOz) + ∠(xOz) ⇒ ∠(yOz) = ∠(xOy) – ∠(xOz) = …

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz? Đọc thêm »

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 3: Số đo góc

Bài 11 trang 84 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Xem hình dưới đây: a) Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng. b) Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng. c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần. Lời giải: Dùng thước …

Giải bài tập SBT toán lớp 6 (Tập 2). Bài 3: Số đo góc Đọc thêm »

Scroll to Top