Trang chủ » Lớp 9 » Tiếng Anh Lớp 9

Tiếng Anh Lớp 9

Tiếng anh lớp 9 . Unit 12. My future career. Communication

1. The 4Teen website has launched a forum for teens to discuss their career paths. Read these posts and underline the reasons for their choices.   (Website 4Teen đã mở một diễn đàn cho thanh thiếu niên để thảo luận con đường sự nghiệp của họ. Đọc những bài đăng sau đây về sự lựa …

Tiếng anh lớp 9 . Unit 12. My future career. Communication Đọc thêm »

Scroll to Top