Trang chủ » Lớp 9 » Tiếng Anh Lớp 9

Tiếng Anh Lớp 9

Tiếng anh lớp 9 . Unit 12. My future career. A closer look 1

1. Put one word/phrase under each picture. There is one extra word.   (Đặt 1 từ/ cụm từ dưới mỗi bức tranh. Có một từ thừa không dùng)     Hướng dẫn giải:   1. craftsman   2. physicist   3. opera singer   4. fashion designer   5. pharmacist   6. architect      …

Tiếng anh lớp 9 . Unit 12. My future career. A closer look 1 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 9 . Unit 12. My future career. Communication

1. The 4Teen website has launched a forum for teens to discuss their career paths. Read these posts and underline the reasons for their choices.   (Website 4Teen đã mở một diễn đàn cho thanh thiếu niên để thảo luận con đường sự nghiệp của họ. Đọc những bài đăng sau đây về sự lựa …

Tiếng anh lớp 9 . Unit 12. My future career. Communication Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society. Getting started

Into the Future (Trong tương lai)   1 Listen and Read   ( Nghe và đọc)   Click tại đây để nghe:                   Tạm dịch:   Người phỏng vấn: Chúng tôi đã mời một vài học sinh từ trường cây sồi tại thung lũng vui vẻ đến …

Tiếng anh lớp 9 . Unit 11. Changing Roles in Society. Getting started Đọc thêm »

Scroll to Top