Trang chủ » Lớp 3 » Toán Lớp 3

Toán Lớp 3

Giải bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số – Bài 1 Toán lớp 3

Câu 1: Điền vào ô trống sau đây:   Trả lời:     Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống:     Trả lời:     Câu 3: Điền dấu  <, = , >  vào các số dưới đây:   303 … 330          30 +  100 … 131   …

Giải bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số – Bài 1 Toán lớp 3 Đọc thêm »

Scroll to Top