Trang chủ » Giải bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số – Bài 1 Toán lớp 3

Giải bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số – Bài 1 Toán lớp 3

Câu 1: Điền vào ô trống sau đây:
Giải bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Bài 1 Toán lớp 3
 
Trả lời:
 
Giải bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Bài 1 Toán lớp 3
 
Câu 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
 
Giải bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Bài 1 Toán lớp 3
 
Trả lời:
 
Giải bài tập Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Bài 1 Toán lớp 3
 
Câu 3: Điền dấu  <, = , >  vào các số dưới đây:
 
303 … 330          30 +  100 … 131
 
615 … 516          410 – 10 … 400 + 1
 
199 .. 200           243          … 200 + 40 + 3.
 
Trả lời: 
 
303 < 330          30 +  100 < 131
 
615 >  516         410 – 10 < 400 + 1
 
199  < 200         243   = 200 + 40 + 3.
 
Câu 4: Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:
 
375 ; 421 ; 573 ; 241 ; 735 ; 142.
 
Trả lời:
 
Số lớn nhất trong các số đã cho là số : 735
 
Số bé nhất trong các số đã cho là : 142.
 
Câu 5: Viết các số 537 ; 162 ; 830 ; 241 ; 519 ; 425;
 
  a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;
 
  b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.
 
Trả lời:
 
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn :
 
162; 241; 425; 519; 537; 830.
 
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
 
830; 537; 519; 425; 241; 162.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top