Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8: Cộng đồng

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8: Cộng đồng

Tuần 8. Cộng đồng


Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già


Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già


Chính tả (Nghe – viết): Các em nhỏ và cụ già


Tập đọc: Tiếng ru


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng


Tập đọc: Những chiếc chuông reo


Chính tả (Nghe – viết): Tiếng ru


Tập làm văn: Kể về người hàng xóm


Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top