Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6: Tới trường

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6: Tới trường

Tuần 6. Tới trường


Tập đọc: Bài tập làm văn


Kể chuyện: Bài bài tập làm văn


Chính tả: Bài tập làm văn


Tập đọc: Ngày khai trường


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học


Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học


Chính tả (Nghe – viết): Nhớ lại buổi đầu đi học


Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top