Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1: Măng non

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1: Măng non

Tuần 1. Măng non


Tập đọc: Cậu bé thông minh


Kể chuyện: Cậu bé thông minh


Chính tả: Cậu bé thông minh


Tập đọc: Hai bàn tay em


Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh


Tập đọc: Đơn xin vào đội


Chính tả (Nghe – viết): Chơi chuyền


Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn


Chính tả (Nghe – viết): Chơi thuyền

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top