Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12: Bắc – Trung – Nam

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12: Bắc – Trung – Nam

Tuần 12. Bắc – Trung – Nam


Tập đọc: Nắng phương Nam


Kể chuyện: Nắng phương Nam


Chính tả (Nghe – viết): Chiều trên sông Hương


Tập đọc: Cảnh đẹp non sông


Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái


Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam


Chính tả (Nghe – viết): Cảnh đẹp non sông


Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top