Trang chủ » Lớp 9 » Lịch Sử Lớp 9

Lịch Sử Lớp 9

Giải bài tập Lịch Sử lớp 9 sgk, Học tốt lịch sử 9

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX Bài 2. Liên Xô và …

Giải bài tập Lịch Sử lớp 9 sgk, Học tốt lịch sử 9 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 SGK lịch sử 9

(trang 166 sgk Lịch Sử 9): Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì? Trả lời: Ở miền Bắc: Thuận lợi: Trải qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt …

Trả lời câu hỏi Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 SGK lịch sử 9 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 SGK lịch sử 9

Câu 1 (trang 183 sgk Sử 9): Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay? Lời giải: Giai đoạn Sự kiện 1919-1930 – Thực dân Pháp tiến hành …

Trả lời câu hỏi Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 SGK lịch sử 9 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) SGK lịch sử 9

(trang 175 sgk Lịch Sử 9): Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? Trả lời: Qua 10 năm thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, với hai kế hoạch Nhà nước 5 năm, đất …

Trả lời câu hỏi Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) SGK lịch sử 9 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985) SGK lịch sử 9

(trang 171 sgk Lịch Sử 9): Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào? Trả lời: Trong khôi phục và phát triển kinh tế: Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn phá …

Trả lời câu hỏi Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985) SGK lịch sử 9 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) SGK lịch sử 9

(trang 156 sgk Lịch Sử 9): Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì? Trả lời: Sau Hiệp định Pa-ri 1973, thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Miền Bắc trở lại hòa bình, vừa tiến hành khắc phục hậu …

Trả lời câu hỏi Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) SGK lịch sử 9 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏiCả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973) SGK lịch sử 9

(trang 145 sgk Lịch Sử 9): Quân dân ta ở miền Nam đa giành được những thắng lợi nào trong những năm đầu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 – 1967)? Trả lời: Nhân dân ta vẫn giành được thắng lợi bằng sức mạnh của cả dân tộc, của tiền tuyến …

Trả lời câu hỏiCả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973) SGK lịch sử 9 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) SGK lịch sử 9

trang 129 sgk Lịch Sử 9): Sau Hiệp đinh Giơ-ne-vơ về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? Trả lời: a) Miền Bắc Ngày 10/10/1954, quân ta tiếp quản Hà Nội. Ngày 1/1/1955, Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về Thủ đô. Ngày 13/5/1955, lính Pháp cuối cùng rời khỏi …

Trả lời câu hỏi Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) SGK lịch sử 9 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) SGK lịch sử 9

(trang 119 sgk Lịch Sử 9): Hãy cho biết âm mưu của Pháp – Mĩ trong việc thực hiện Kế hoạch Na-va? Trả lời: Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ "kết thúc cuộc chiến tranh trong danh dự” bằng một thắng lợi quân sự quyết định. …

Trả lời câu hỏi Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) SGK lịch sử 9 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) SGK lịch sử 9

(trang 110 sgk Lịch Sử 9): Bước vào thu – đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào? Trả lời: Pháp muốn kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và muốn dựa vào Mĩ. Mĩ can thiệp sâu và "dính líu" trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông …

Trả lời câu hỏi Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) SGK lịch sử 9 Đọc thêm »

Scroll to Top