Trang chủ » Lớp 10 » Toán Lớp 10

Toán Lớp 10

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 1 (trang 93 SGK Hình học 10): Cho hình chữ nhật ABCD. Biết các đỉnh A(5; 1), C(0; 6) và phương trình CD: x + 2y -12 = 0. Tìm phương trình đường thẳng chứa các cạnh còn lại. Lời giải   Bài 2 (trang 93 SGK Hình học 10): Cho A(1; 2), B(-3; …

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 3. Phương trình đường Elip

Bài 1 (trang 88 SGK Hình học 10): Xác định độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh của các elip có phương trình sau: Tọa độ các đỉnh là : A1 = (–3 ; 0) ; A2 = (3 ; 0) ; B1 = (0 ; –2) ; B2 = (0 ; 2) …

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 3. Phương trình đường Elip Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng

 Bài 1 (trang 80 SGK Hình học 10): Lập phương trình tham số của đường thằng d trong mỗi trường hợp sau: Bài 2 (trang 80 SGK Hình học 10): Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ trong mỗi trường hợp sau: Bài 3 (trang 80 SGK Hình học 10): Cho tam giác …

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 3. Bài 1. Phương trình đường thẳng Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 2. Ôn tập chương II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Bài 1 (trang 62 SGK Hình học 10): Hãy nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một góc α với 0o ≤ α ≤ 180o. Tại sao khi α là các góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại chính là các tỉ số lượng giác đã được học ở lớp 9? Lời giải: …

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 2. Ôn tập chương II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 2. Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bài 1 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC vuông tại A, B̂ = 58o và cạnh a = 72cm. Tính Ĉ, cạnh b và đường cao ha. Lời giải: + Ĉ + B̂ = 90º ⇒ Ĉ = 90º – B̂ = 90º – 58º = 32º + b = a.sinB = 72 …

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 2. Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 2. Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 1 (trang 45 SGK Hình học 10): Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a. Tính các tích vô hướng Lời giải: Bài 2 (trang 45 SGK Hình học 10): Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng và biết OA = a, OB = b. Tính tích vô hướng trong hai trường …

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 2. Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ Đọc thêm »

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 2. Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Bài 1 (trang 40 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng trong tam giác ABC có: a) sin A = sin(B + C) ;         b) cos A = -cos(B + C) Lời giải: A, B , C là ba góc của ΔABC nên ta có: A + B + C = 180º a) sin …

Giải bài tập SGK toán lớp 10. Chương 2. Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ Đọc thêm »

Scroll to Top