Trang chủ » Giải bài tập toán lớp 10 Hình Học Sách Giáo Khoa

Giải bài tập toán lớp 10 Hình Học Sách Giáo Khoa

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN LỚP 10

CHƯƠNG I. VECTƠ

Bài 1. Các định nghĩa


Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ


Bài 3. Tích của vectơ với một số


Bài 4. Hệ trục tọa độ


Ôn tập chương I – Vectơ


CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ


Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ


Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác


Ôn tập chương II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng


CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1. Phương trình đường thẳng


Bài 2. Phương trình đường tròn


Bài 3. Phương trình đường Elip


Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng


ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top