Trang chủ » Giải bài tập Vật Lý lớp 10 sgk hay nhất

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 sgk hay nhất

CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài 1. Chuyển động cơ


Bài 2. Chuyển động thẳng đều


Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều


Bài 4. Sự rơi tự do


Bài 5. Chuyển động tròn đều


Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc


Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí


Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do


CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm


Bài 10. Ba định luật Niutơn


Bài 11. Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn


Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc


Bài 13. Lực ma sát


Bài 14. Lực hướng tâm


Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang


Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát


CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song


Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực


Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều


Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế


Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định


Bài 22. Ngẫu lực


CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bài 23. Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng


Bài 24. Công và công suất


Bài 25. Động năng


Bài 26. Thế năng


Bài 27. Cơ năng


CHƯƠNG V. CHẤT KHÍ

Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí


Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt


Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác – Lơ


Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng


CHƯƠNG VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng


Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học


CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Bài 34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình


Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn


Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn


Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng


Bài 38. Sự chuyển thể của các chất


Bài 39. Độ ẩm của không khí


Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top