Trang chủ » Lớp 9 » Vật Lý Lớp 9

Vật Lý Lớp 9

Giải bài tập Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân SBT vật lý 9

Bài 62.1 trang 125 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9 Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn. Phải chăng ở đây năng lượng đã tự sinh ra? Nếu không phải thì năng lượng đó từ đâu mà có? …

Giải bài tập Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân SBT vật lý 9 Đọc thêm »

Giải bài tập Sản xuất Điện năng – Nhiệt điện và Thủy điện SBT vật lý 9

Bài 61.1 trang 124 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9 Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính để thực hiện việc biến đổi một dạng năng lượng khác thành điện năng. Hãy chỉ ra hai bộ phận đó và cho biết năng lượng nào đã được …

Giải bài tập Sản xuất Điện năng – Nhiệt điện và Thủy điện SBT vật lý 9 Đọc thêm »

Giải bài tập Định luật bảo toàn năng lượng SBT vật lý 9

Bài 60.1 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9 Trong nhà máy thủy điện có một tuabin. Khi tuabin này quay làm cho rôto của máy phát điện quay theo, cung cấp cho ta năng lượng điện. Tuabin này quay liên tục nhờ nước ở hồ chứa mà ta không mất công bơm …

Giải bài tập Định luật bảo toàn năng lượng SBT vật lý 9 Đọc thêm »

Giải bài tập Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng SBT vật lý 9

Bài 59.1 trang 121 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9 Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt khi vật đó có khả năng nào? A. Làm tăng thể tích vật khác. B. Làm nóng một vật khác. C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động. D. Nổi được trên …

Giải bài tập Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng SBT vật lý 9 Đọc thêm »

Giải bài tập Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu SBT vật lý 9

Bài 55.1 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9 Chọn câu đúng. A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ. B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng. C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen. D. Chiếc bút màu …

Giải bài tập Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu SBT vật lý 9 Đọc thêm »

Giải bài tập Sự phân tích ánh sáng trắng. Sự trộn các ánh sáng màu SBT vật lý 9

Bài 53-54.1, 53-54.2 trang 109 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9 53-54.1 Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây? A. Chiếu một chùm sáng trắng vào một gương phẳng. B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thủy tinh mỏng. C. Chiếu một chùm sáng trắng …

Giải bài tập Sự phân tích ánh sáng trắng. Sự trộn các ánh sáng màu SBT vật lý 9 Đọc thêm »

Scroll to Top