Trang chủ » Lớp 4

Lớp 4

  • Giải Toán lớp 4
  • Giải vở bài tập Toán Lớp 4
  • Bài tập Tiếng Anh Lớp 4
  • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4
  • Giải bài tập Tiếng Việt 4
  • Giải vở bài tập Tiếng Việt 4
  • Tập làm văn lớp 4
  • Giải bài tập Lịch Sử lớp 4
  • Giải vở bài tập Lịch Sử lớp 4
   • Đề thi học kì 1 lớp 4
   • Đề thi giữa kì 1 lớp 4
   • Đề thi học kì 2 lớp 4
   • Đề thi giữa kì 2 lớp 4
   • Đề thi học sinh giỏi Lớp 4

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 2

1. Look, listen anh repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)   Click tại đây để nghe:            a) What are you doing, Mai?  I'm preparing for my summer holidays. b) Where are you going?  I'm going to Phu Quoc.  c) What are you going to do there?  I'm going to swim …

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 2 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 3

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)   Click tại đây để nghe:       de'licious Seafood is de'licious. e'normous The hotel by the sea is e'normous. No’vember He is going to visit Sa Pa in No'vember. De'cember Linda is going to London this De'cember.   Tạm dịch:   Hải sản thì ngon. …

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 3 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat.   Click tại đây để nghe:         Nhìn, nghe và đọc lại.   a) The weather's wonderful. Let's go to the zoo. Thời tiết thật đẹp. Chúng ta hãy tới sở thú nhé. Great idea! Ý kiến tuyệt đây! b) What animal do you want to see? …

Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? – Lesson 1 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? – Lesson 2

1. Look, listen anh repeat.   Click tại đây để nghe:           Nhìn, nghe và đọc lại.   a) What animal do you like? Bạn thích động vật nào? I like monkeys. Tôi thích những con khỉ. b) Why do you like them? Tại sao bạn thích chúng? Because they're funny. …

Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? – Lesson 2 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? – Lesson 3

1. Listen and repeat.   Nghe và đọc lại.   Click tại đây để nghe:       'crocodile I want to see 'crocodiles. Tôi muốn xem những con cá sấu. 'elephant 'Elephants are enormous. Những con voi thì to lớn. 'wonderful The weather's ‘wonderful. Thời tiết đẹp. 'beautiful Some zoo animals are 'beautiful. Một …

Tiếng anh lớp 4. Unit 19: What animal do you want to see? – Lesson 3 Đọc thêm »

Tiếng anh lớp 4. Unit 18: What`s your phone number? – Lesson 3

1. Listen and repeat.   Nghe và đọc lại.   Click tại đây để nghe:         Re’peat Can you re’peat that? Bạn có thể lặp lại điều đó không? en'joy She en'joys the party. Cô ấy thưởng thức bữa tiệc.  in'vite They in’vite me to go for a picnic. Họ mời tôi …

Tiếng anh lớp 4. Unit 18: What`s your phone number? – Lesson 3 Đọc thêm »

Scroll to Top