Trang chủ » Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 3

Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? – Lesson 3

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
de'licious Seafood is de'licious.
e'normous The hotel by the sea is e'normous.
No’vember He is going to visit Sa Pa in No'vember.
De'cember Linda is going to London this De'cember.
 
Tạm dịch:
 
Hải sản thì ngon.
 
Khách sạn gần biển thì to lớn.
 
Cậu ấy sẽ thăm Sa Pa vào tháng 11.
 
Linda sẽ đi Luân Đôn vào tháng 12 này.
 
 
2. Listen and circle. Then write and say aloud. (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)


Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? - Lesson 3
 
Đáp án:
 
1. b 2. b 3. a 4. a
 
Bài nghe:
1. Seafood is expensive.
2. We stay in an enormous hotel.
3. We are going to Ho Chi Minh City this November.
4. Is your holiday in September?
 
Tạm dịch:
 
1. Hải sản đắt tiền.
2. Chúng tôi ở trong một khách sạn to lớn.
3. Chúng tôi sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 này.
4. Kỳ nghỉ của bạn trong tháng Chín sao?
 
3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)
 
Click tại đây để nghe:
 
 
 
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? - Lesson 3
 
Where are you going for a holiday?
 
To Ha Long Bay.
 
When are you going?
 
In November.
 
Where are you going to stay?
 
In a hotel.
 
What are you going to enjoy?
 
Delicious seafood.
 
What are you going to do then?
 
Swim in the sea.
 
Tạm dịch:
 
Bạn sẽ đi đâu vào kì nghỉ?
 
Đến vịnh Hạ Long.
 
Bạn sẽ đi khi nào ?
 
Vào tháng 11.
 
Bạn sẽ ở tại đâu?
 
Trong khách sạn.
 
Bạn sẽ thưởng thức gì?
 
Hải sản ngon.
 
Bạn sẽ làm gì sau đó?
 
Bơi ở biển.
 
4. Read and complete. (Đọc và hoàn thiện.)
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? - Lesson 3
 
Đáp án:
1. They are going to have a holiday in Ha Long Bay.
2. They are going to stay in a nice hotel by the sea.
3. In the morning, they are going to swim in the sea.
4. They are going to have a boat cruise around the bay.
5. They are going to eat seafood.
 
Tạm dịch:
 
Ba mẹ tôi và tôi sẽ có một kì nghỉ ở vịnh Hạ Long vào thứ Bảy tới. Chúng tôi sẽ ở tại một khách sạn đẹp ở gần biển.
Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ bơi ở biển. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi du thuyền vòng quanh vịnh. Chúng tôi sẽ ăn hải sản ngon ở Tuần Châu vào buổi tối. Chúng tôi sẽ có rất nhiều trò vui ở đây!
 
 
 
5. Write about the plan for your summer holidays. (Viết về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè.)
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? - Lesson 3
 
Nha Trang
Next month 
With my family 
In a hotel
Swim in the sea, eat seafood
My family and I are going to Nha Trang next month. We are going to stay a hotel in Tran Phu street by the sea. In the morning, we are going to swim in the sea. In the afternoon, we are going to go on a boat cruise around the Hon Tre island. In the evening, we are going to eat seafood in a restaurant.
 
Tạm dịch:
Gia đình tôi sẽ đi Nha Trang vào tháng tới. Chúng tôi sẽ ở khách sạn trên đường Trần Phú gần biển. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi bơi ở biển. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi du thuyền vòng quanh đảo Hòn Tre. Vào buổi tối, chúng tôi ăn hải sản ở nhà hàng.
 
6. Project. (Dự án.)
 
 
Tiếng anh lớp 4. Unit 20: What are you going to do this summer? - Lesson 3
Làm việc theo cặp. Hỏi bạn của em về dự định của họ cho kì nghỉ hè. Sau đó nói cho cả lớp biết về chúng.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top