Trang chủ » Lớp 8 » Sinh Học Lớp 8

Sinh Học Lớp 8

Trả lời câu hỏi bài Bạch cầu, miễn dịch SGK sinh học 8

Bài 1: (trang 47 SGK Sinh 8) Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Các bạch cầu tạo nên 3 hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể là: Sự thực bào do các bạch cầu …

Trả lời câu hỏi bài Bạch cầu, miễn dịch SGK sinh học 8 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Tiêu hóa ở khoang miệng SGK sinh học 8

Bài 1: (trang 83 SGK Sinh 8) Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Thực chất sự biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là sự cắt nhỏ, nghiền cho mềm nhuyễn và đảo trộn cho thức …

Trả lời câu hỏi bài Tiêu hóa ở khoang miệng SGK sinh học 8 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần SGK sinh học 8

Bài 1: (trang 114 SGK Sinh 8) Vì sao nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy người? Cho một vài ví dụ cụ thể? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ em cao hơn người trưởng thành (đặc biệt là protein) cần được tích lũy cho cơ thể …

Trả lời câu hỏi bài Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần SGK sinh học 8 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Vệ sinh hệ thần kinh SGK sinh học 8

Bài 1: (trang 173 SGK Sinh 8) Nêu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ. Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Ngủ là nhu cầu sinh lí của cơ thể; là kết quả của một quá trình ức chế tự nhiên …

Trả lời câu hỏi bài Vệ sinh hệ thần kinh SGK sinh học 8 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Hoạt động thần kinh cấp cao ở người SGK sinh học 8

Bài 1: (trang 171 SGK Sinh 8) Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch …

Trả lời câu hỏi bài Hoạt động thần kinh cấp cao ở người SGK sinh học 8 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện SGK sinh học 8

Bài 1: (trang 168 SGK Sinh 8) Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện? Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Phân biệt tính chất phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện: Tính chất của phản xạ không điều kiện Tính chất của phản xạ có điều kiện 1. Trả lời các kích thích tương …

Trả lời câu hỏi bài Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện SGK sinh học 8 Đọc thêm »

Trả lời câu hỏi bài Cơ quan phân tích thính giác SGK sinh học 8

Bài 1: (trang 165 SGK Sinh 8) Hãy trình bày cấu tạo của ốc tai dựa vào hình 51-2. Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Một ống màng chạy dọc suốt ốc tai xương và cuốn quanh trụ thành 2 vòng rưỡi gồm màng tiền đình ở phía trên, màng cơ sở có …

Trả lời câu hỏi bài Cơ quan phân tích thính giác SGK sinh học 8 Đọc thêm »

Scroll to Top