Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13: Bắc – Trung – Nam

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13: Bắc – Trung – Nam

Tuần 13. Bắc – Trung – Nam


Tập đọc: Người con của Tây Nguyên


Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên


Chính tả (Nghe – viết): Đêm trăng trên Hồ Tây


Tập đọc: Vàm Cỏ Đông


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương


Tập đọc: Cửa Tùng


Chính tả (Nghe – viết): Vàm Cỏ Đông


Tập làm văn: Viết thư

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top