Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14: Anh em một nhà

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14: Anh em một nhà

Tuần 14. Anh em một nhà


Tập đọc: Người liên lạc nhỏ


Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ


Chính tả (Nghe – viết): Người liên lạc nhỏ


Tập đọc: Nhớ Việt Bắc


Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm


Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao


Chính tả (Nghe – viết): Nhớ Việt Bắc


Tập làm văn: Nghe – kể: Tôi cũng như bác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top